Salgscoach

Er du klar til udvikling?

Kontakt Carsten Wendt

Øg omsætning og motivation

Falder omsætningen?

Er sælgernes indsats for ujævn?


Mangler I konkrete redskaber og målepunkter?

Få en god salgscoach, der tager udgangspunkt i de værktøjer, som jeres virksomhed allerede bruger. Det gør det nemt at anvende dem i praksis i det daglige. Er det ikke nemt, så får I ikke det fulde udbytte af metoderne, og dermed heller ikke øget omsætningen.

Salgscoachen indgår aktivt i dialogen omkring målsætning og faldgruber i udviklingsprocessen, så I opnår det bedst mulige beslutningsgrundlag.


Sammen træner og coacher vi ledere og medarbejdere, så vi sikrer, at både værktøjer og færdigheder slår rødder i organisationen.

Det er ikke nok, at træningen virker mens forløbet er i gang. Det er organisationen og ledelsen selv, der skal følge op på resultaterne. Derfor skal forankringen være helt på plads og let at følge op på.

Carsten Wendt implementerer og rodfæster begreberne og brugen af dem, da undervisningsformen er ekstremt fokuseret på praktiske ”ON THE JOB” anvisninger af, hvordan I skal gøre i hverdagen.

Kontakt Carsten på 40 40 21 94 og få en kompetent sparringspartner og coach til jeres salg.


Udvikling af salgsorganisationen med salgscoach

Carsten Wendt sikrer udvikling af kompetencer og holdninger inden for salg, service og salgsledelse, og kan sparre med jer i forhold til både korte og langsigtede udfordringer.


Resultatet bliver en konkretisering af eksempelvis: 

  • Målbare punkter for sælgerne, udover budget
  • Klare kvalitetskrav
  • Klarlægning af de enkelte sælgeres stærke områder
  • Optimal anvendelse af tid i forhold til opgaver
  • Fælles referencerammer for ledelse og sælgere
  • Metoder til motivation og løbende inspiration
  • Bedre samarbejde internt
  • Bedre kundeservice og dermed øget mersalg
  • Bedre opbakning til firmaets overordnede målsætning


Sammen finder vi de udviklingspunkter, der giver mest værdi for jeres organisation.

Ring på 40 40 21 94 og hør mere om hvordan en salgscoach medvirker til målbar øgning af jeres omsætning.

Kontakt Carsten Wendt

Udfyld formularen, og du hører fra Carsten Wendt snarest muligt.