Enneagrammet

Enneagrammet er et af de mest effektive værktøjer til at udvikle dig selv eller dine medarbejdere.

Personlig udvikling handler i høj grad om at tilpasse sig den enkeltes personlighedstype.

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet, Intergrative Enneagram Solutions, er i øjeblikket den mest professionelle og mest valide persontypetest. 
Enneagrammet beskriver mennesker ud fra ni persontyper, hvilket du kan bruge i forhold til dine ansatte.


Du har et godt fundament for at motivere og udvikle dine medarbejdere, hvis du tager udgangspunkt i deres forskellige personlighed.


For eksempel foretrækker et par af dine ansatte måske en løs struktur, hvor andre bedre kan lide faste rammer og få forandringer.

"Meget direkte kommunikation og meget professionel." "Carsten fungerede som sparringspartner i salget." "Jeg giver Carsten de bedste anbefalinger."

Alle mennesker er forskellige. Og det er således forskelligt, hvad der motiverer en person til at udvikle sig.

Enneagrammet hjælper dig med at forstå personligheder og guide mennesker i en sund retning.

Kontakt mig for en uforpligtende dialog om de resultater I gerne vil opnå.

Øg din selvindsigt og få bedre relationer

Enneagrammet – få ny energi i dit liv

Andre mennesker, der virker ufremkommelige eller altid afviser dine forslag, er ikke umulige. De skal formentlig bare have serveret dine gode forslag på en anden måde end du tror.
 
Enneagrammet er en metode til indblik i dig selv, og en måde at ændre din tilgang til andre mennesker.
 

Kendskab til de ni personlighedstyper giver dig ny energi, fordi du arbejder med tillid til andre og deres måder at handle og reagere på.

"Jeg kan give Carsten de bedste anbefalinger.” "Hudløs ærlig - mange input som kan bruges i hverdagen." "Dygtig og meget inspirerende."

Du kan prøve en enneagramtest

eller kontakte mig, hvis du vil vide mere om enneagrammet og få hjælp til at lære dig selv og dine medarbejder endnu bedre at kende.

Kendskab til de ni personlighedstyper giver dig ny energi, fordi du arbejder med tillid til andre og deres måder at handle og reagere på.

Alle har en bagvedliggende motivation for at handle som de gør. Når du kender til de ni enneagram-typer, så får du lettere ved at afkode andres motivation, og dermed lettere ved at acceptere forskelligheder.
 
Øget rummelighed og blik for andres kompetencer og reaktionsmønstre. Det er en uvurderlig evne at have i samarbejdet med andre og i privatlivet.

Hvilken type er du - prøv en gratis enneagram-test

"Jeg kan give Carsten de bedste anbefalinger.” "Hudløs ærlig - mange input som kan bruges i hverdagen." "Dygtig og meget inspirerende."

Kontakt Carsten Wendt

Udfyld formularen, og du hører fra Carsten Wendt snarest muligt.