Har din arbejdsplads et sygefravær på over 4 %

Nedbring sygefraværet blandt kolleger.

”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der. (…) For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår.”

– Søren Kirkegaard – 1859


Som leder har du et ansvar overfor dig selv og dine medarbejdere. Det kan dog være svært at vide, hvordan du hjælper og støtter dine medarbejdere bedst muligt, og resultatet viser sig i mange tilfælde som højt sygefravær. Som personlig coach har jeg set og hjulpet mange organisationer (både i privat og offentligt regi) med at mindske sygefraværet. 

Én ting, jeg altid oplever, er, at folk mangler en forståelse for hinanden og ikke mindst sig selv. Skal du hjælpe et andet menneske, er det altså nødvendigt, at du som leder stiller dig op ved siden af og ser, hvor medarbejderen er. Og det er her, jeg ser Enneagrammet som et brugbart og vigtigt værktøj. Både for ledelsen og den enkelte medarbejder, da det giver mulighed for at forstå egne og andres ressourcer og reaktionsmønstre. Med andre ord:

”Det handler om at blive bevidst om dig selv og andre, hvad du og de rummer samt hvordan det forholder sig i forhold til et arbejdsliv.”

En historie fra det virkelige liv

En børnehave og et ressourcecenter havde brug for en ny måde at arbejde på, da de oplevede et højt sygefravær. Det blev hurtigt klart, at ledelse og medarbejdere i institutionen manglede to vigtige kerneelementer; jobbeskrivelser og forventningsafstemninger.Med fokus på disse to elementer, hjalp jeg lederen af institutionen med at blive en tydeligere leder. Vi nedsatte tydeligere mål for organisationen og organiserede medarbejdersamtaler og opfølgningssamtaler hver 3. måned. Men for at skabe det bedste udgangspunkt, introducerede jeg samtidigt organisationens medarbejdere og ledere for Enneagrammet, da det gav en fælles forståelse for dem selv, hinanden og de tilknyttede børn og forældre.Det resulterede i et bedre samarbejde og højere forståelse på tværs af alle relationer i institutionen. Både mellem leder og medarbejdere og internt blandt kolleger. Også samarbejdet med forældre og børn blev markant bedre. Medarbejderne i institutionen lærte at afkode de forskellige typer, og så nu andre sider af børnene, end de så før. Det gav en langt højere forståelse, respekt og accept og sygefraværet blev mærkbart reduceret.

Eksempler på Enneagramtyper og sygefravær

Enneagrammet består af 9 forskellige personlighedstyper. Mennesket tager grundlæggende afsæt i én bestemt type, men vi besidder dele af alle 9 typer, som vi kan træne og styrke. Når vi taler om sygefravær reagerer typerne forskelligt – både hvis de selv er ramt eller en kollega er ramt. Når jeg hjælper organisationer med at mindske sygefraværet, viser jeg derfor den enkelte types reaktionsmønstre.Type 2, 3 og 4: Her er der tale om typer med et stort plejegen og behov for at hjælpe. De tager meget hensyn og påtager sig typisk en offertilgang til problemet. Faktisk så meget, at de ubevidst kan tale sygdommen op og fastholde andre i en rolle af ynk.Type 2, 7 og 9: Disse typer har et positivt livssyn og har som regel nemmere ved at komme igennem et sygdomsforløb – hvad enten det er af fysisk eller psykisk karakter. Alle mennesker besidder en grad af typernes positivitet, og det kan altså trænes. Det kræver dog bevidstheden om, hvordan du reagerer og vælger at reagere. 

Brug Enneagrammet i kampen mod sygefravær

For den enkelte medarbejder hjælper Enneagrammet dig altså med at finde ind til den person, du i virkeligheden er, og det får dig til at bruge dit oprindelige og fulde potentiale. Du kommer i balance og formår at bruge dine indre ressourcer optimalt i arbejdslivet. 

Som leder bliver du ligeledes klogere på den enkelte medarbejders adfærd og behov, hvilket du kan bruge aktivt til at skabe balance i organisationen og mindske sygefraværet.

Kontakt Carsten Wendt

Udfyld formularen, og du hører fra Carsten Wendt snarest muligt.