Inklusion af børn i institutioner

Børn skal være en del af fællesskabet.

Inklusion fremmer børns indlæring og giver dem gode forudsætninger for deres fremtidige skridt. I institutioner er det derfor vigtigt, at tage hånd om alle børn og sørge for at involvere dem i fællesskabet – det gælder især for børn med vanskeligheder, der måske har svært ved at tilpasse sig.

Hvad er inklusion?

I bund og grund handler inklusion om, at alle børn skal indgå i fællesskabet, undervisningen og institutionens sociale arrangementer. Her kan udfordringen ofte være børns forskelligheder – især i forhold til børn med eksempelvis indlærings- eller adfærdsproblemer.

Inklusion stiller krav til institutionen om, at skabe et differentieret undervisningsforløb, hvor der er plads og mulighed for at inddrage alle elever på hver deres præmisser. Inklusion er således også et udtryk for en tanke om, at undervisning er et rum, hvor der er plads til alle – og at nogle elever således ikke er særlige, og eksempelvis skal undervises for sig selv.

Inklusion i institutioner

I institutioner skal du – som jeg også er inde på i forrige afsnit – sørge for at strukturere et undervisningsforløb, der tager hånd om alle elever på hver deres måde. Således bliver der ikke lagt vægt på elevers særligheder, vanskeligheder og udfordringer – men i stedet skal forløbet afspejle en fleksibel struktur, hvor alle elever har mulighed for at indgå som en del af fællesskabet på deres egen præmis.

Få hjælp til inklusion med et blik udefra

Jeg hjælper som konsulent daginstitutioner med at skabe en struktur, et miljø og et undervisningsforløb, der tager hånd om alle børn og inkluderer dem i fællesskabet. I mange tilfælde er det en god idé at få et blik udefra, da det kan gavne de fleste at stille spørgsmålstegn ved hverdagens rutiner.

Mine undervisningsforløb bidrager med konstruktiv kritik, sparring og redskaber, I kan tage i brug med det samme. Jeg har mange positive referencer, hvor institutioner har brugt mine værktøjer med det samme, hvilket var givet klare resultater med det samme.

Kontakt Carsten Wendt

Udfyld formularen, og du hører fra Carsten Wendt snarest muligt.